HOME

 

Capita Selecta


Deze website bevat diverse artikelen over uiteenlopende onderwerpen waarbij de achterliggende verklaringen vaak verrassend zijn en uitnodigen tot verwondering.

 

Verwondering kan ontstaan in diverse situaties:

 

  • Een complex probleem heeft een onverwachte en soms zelfs een eenvoudige oplossing of verklaring.
  • Een eenvoudig lijkend probleem heeft een heel andere oplossing dan veel mensen denken. Een oplossing die veel mensen niet eens kunnen geloven.
  • Van veel dingen is de complexiteit veel groter dan veel mensen denken.

 

Verwondering is een belangrijke toestand van het brein die:

  • aanzet tot verder nadenken,
  • een belangrijk didactisch hulpmiddel kan zijn in het onderwijs,
  • bijdraagt aan de ontwikkeling van wetenschap,
  • uitsluitend voorbehouden is aan Homo sapiens.

 

Albert Einstein merkte al op: "Wie het vermogen om zich te verwonderen verloren heeft, is als een dode".