Jan de Ruiter

Capita Selecta

HOME

 

 

Deze website bevat diverse artikelen over uiteenlopende onderwerpen waarbij de achterliggende verklaringen vaak verrassend zijn en aanleiding geven tot verwondering.

 

Verwondering kan ontstaan in diverse situaties:

  • Een complex probleem heeft een onverwachte en soms zelfs een eenvoudige oplossing of verklaring.
  • Een eenvoudig lijkend probleem heeft een heel andere oplossing dan veel mensen denken. Een oplossing die veel mensen niet eens kunnen geloven.
  • Het zit heel anders in elkaar dan men gedacht heeft.
  • Als men doorkrijgt dat er nogal wat pseudo-wetenschappelijke opvattingen en theorieën zijn, met veel aanhangers, ondanks het feit dat ze wetenschappelijk goed weerlegd zijn.

Enz.

 

Verwondering is een belangrijke toestand van het brein die:

  • aanzet tot verder nadenken,
  • een belangrijk didactisch hulpmiddel kan zijn in het onderwijs,
  • bijdraagt aan de ontwikkeling van wetenschap,
  • uitsluitend voorbehouden is aan Homo sapiens.

 

Albert Einstein merkte al op: "Wie het vermogen om zich te verwonderen verloren heeft, is als een dode".

 

 

 

 

www.janderuiter-capitaselecta.nl